Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s ustanovením Ústavního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů Vás společnost GRAUVELL může ubezpečit, že:
I) Osobní údaje poskytnuté skrze webové stránky GRAUVELL (www.grauvell.com) budou uloženy pouze ve dokumentech firmy Grauvell, řádně registrovaných v rejstříku obecné ochrany údajů. Účelem těchto souborů je správa uživatelů webových stránek www.grauvell.com a správa pro nabídky vystavené na těchto stránkách určené uživatelům.
Stejně tak Grauvell ukládá data pro zodpovězení dotazů skrze formulář uvedený na stránkách od uživatelů (zákazníků, potencionálních zákazníků, akcionářů a obecně všech, kteří využívají stránky Grauvell pro získání informací) a následně zasílá komerční informace o firmě Grauvell, jejich aktivitách, službách, nabídkách, produktech, speciálních akcí a další informace poskytnuty různými prostředky. Může docházet k automatickému vyhodnocení profilu uživatele na základě dostupných dat získaných skrze webové stránky nebo jiným vhodným způsobem s cílem přizpůsobit nabídku podle představ a potřeb uživatele. Zpracování dat pro tyto účely bude zachováno pro případnou korespondenci s firmou Grauvell (ohledně vyjednávání, smluv apod.), i po ukončení těchto vztahů.
II) Rovněž Vás informujeme, že přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytujete souhlas pro použití Vašich údajů v průběžně aktualizovaném seznamu oddělení v Grauvell Group jako například: správa nemovitostí, vývoj a infrastruktura, finanční oddělení, obchodní marketing a celková správa majetku, pro účel snazší kontroly a správu uživatelů webových stránek a žádostí odeslanými pomocí www.grauvell.com, stejně tak i pro přeposlání korespondence na správná oddělení.
III) Odesláním formuláře zároveň garantujete, že poskytnutá data jsou pravdivá, přesná, aktuální a kompletní. Pokud tomu tak není, společnost Grauvell nenese žádnou odpovědnost za ztrátu těchto dat, která může vzniknout porušením pravidel. V případě, že jsou poskytnutá data třetí osoby, ručíte za to, že jste danou osobu seznámili se všemi podmínkami Zásady ochrany osobních údajů a zároveň jste obdrželi svolení pro předání těchto dat skupině Grauvell pro stanovené účely.
IV) Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali, musíte vyplnit ve formulářích k tomu určených, všechna pole označená hvězdičkou. Bez těchto informací Vám firma Grauvell nemůže poskytnout jakoukoliv reakci na Váš příspěvek.
V) Pro ochranu svých zákazníků používá firma Grauvell nejvyšší možnou úroveň zabezpečení proti zneužití, neoprávněnému přístupu a krádežím citlivých osobních dat vložených do formulářů pomocí přístupu stránek www.grauvell.com
VI) Grauvell Fishing, S.A. ukládá informace o návštěvnících stránek. K tomuto procesu slouží soubory cookies a další běžně neviditelné služby přes které je získávána statistika četnosti navštívení různého obsahu v kombinaci s polohou uživatele s cílem optimalizovat stránku a zlepšit orientaci uživatelů. Grauvell rozumí, že prohlížením stránek uživatel souhlasí ke shromáždění a uchování těchto informací. Většina moderních prohlížečů obsahuje řadu bezpečnostních prvků, které umožňují uživatelům kdykoliv zamezit k přístupu cookies a dalších nástrojů.
VII) Chcete-li uplatnit právo na omezení přístupu k těmto detailům, můžete nás kontaktovat s uvedeným předmětem “Ochrana osobních údajů” na adrese:

Grauvell Fishing, S.A.
C/Mar Adriàtic, 10
Pol. Ind. ‘La Torre del Rector’
08130 – Sta. Perpetua de Mogoda
Barcelona (España)
V souladu s ustanovením zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodě můžete kdykoliv vyslovit přání, aby nedocházelo k zasílání informací prostřednictvím elektronické komunikace od firmy GRAUVELL. Učiníte tak odesláním zprávy na adresu uvedenou výše, nebo e-mailovou zprávou na adresu:grauvellfishing@grauvell.com